Bedlno, 18.12.2018 r.


RiOŚ.6220.9.2018
Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Bedlno
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam, że dn. 18 grudnia 2018 roku została wydana decyzja znak: RiOŚ.6220.9.2018 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 150/1, 150/2 (obręb 0047) w miejscowości Zleszyn, Gmina Bedlno, planowanego do realizacji przez Elektrownia PV 17 Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.


Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu.                                                                                                  Wójt Gminy Bedlno

                                                                                                 /-/ Józef Ignaczewski


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-18 14:54:17
  • Liczba odsłon: 183
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1569077]

przewiń do góry