Bedlno, 6.11.2018 r.


RiOŚ.6220.4.2018
Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Bedlno
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam, że dn. 11 października 2018 roku została wydana decyzja znak: RiOŚ.6220.4.2018 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 3 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, na części dz. ewid. Nr 309, 310 i 311, obręb Mirosławice, pod nazwą „Mirosławice PV”.Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu.Wójt Gminy Bedlno

mgr inż. Krzysztof Kołach


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-06 14:28:46
  • Liczba odsłon: 195
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1569896]

przewiń do góry