INFORMACJA  ROCZNA  ZA  2017 ROK  O  WYKONANIU BUDŻETU GMINY BEDLNO

                    

( art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U. z 2017 r,  poz. 2077 z późn zm.)

 

 

 

 1. Wykonanie budżetu j.s.t.

 

      Dochody wykonane za 2017 rok                                      - 19.408.548,93

      Wydatki wykonane za  2017 rok                                      - 18.297.099,40

      Nadwyżka budżetowa                                                       -   1.111.449,53

 

 

 1. Kwota wykorzystanych środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 -  651.322,45

 

 

 

 1. Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 4  - 0,00

 

 1. Kwota dotacji otrzymanych z budżetów j.s.t. 3.101,69,- ( rozdz. 60014 ) i 14.229,67 ( rozdz. 60016)  oraz kwoty dotacji udzielonych innym j.s.t. –50.000,- ( rozdz. 60014),    30.595,93  ( rozdz. 80104 )

 

 

 1. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą – 0,00

 

 1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz wykaz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2017 roku.

 

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO UMORZEN , ULG, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATY NA  RATY W  KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 zł w 2017 ROKU

 

Umorzenie należności w zakresie podatków

brak

 

Umorzenie odsetek od zaległości w zakresie podatków

 1. Marek Drabik.

 

Odroczenie terminu płatności  w zakresie podatków

          brak

 

Rozłożenie na raty zaległości w zakresie podatków

1.   Marek Drabik.

 

Udzielenie ulgi w podatku rolnym  z tytułu zakupu gruntów

 1. Elżbieta i Jacek  Milczarscy,
 2. Anna i Bartłomiej Harążka,
 3. Krzysztof Gołębiewski,
 4. Anna i Bogusław Drabik,
 5. Jakub Folwarniak,
 6. Michał Kozłowski,
 7. Justyna i Arkadiusz  Markowski,
 8. Alicja i Marcin  Myszkowski,
 9. Dorota i Wiesław Piotrowski,
 10.  Dorota i Wiesław Piotrowski,
 11.  Andrzej Fudała,
 12.  Iwona i Grzegorz Guz,
 13.  Nina i Michał Adamiak.

 

 

Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

1.       Emilia i Jacek Tarka,

2.      Iwona i Marcin Włodarczyk.

 

 

 

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2017 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ                     

                       

                       

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej


Lp.


Imię i nazwisko lub nazwa (firma)

Forma pomocy publicznej
1

2

3


1

ABRAMOWICZ ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


2

ADAMCZYK GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


3

ADAMCZYK MAREK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


4

ADAMCZYK ROBERT

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


5

ADAMCZYK TOMASZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


6

ADAMIAK MICHAŁ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


7

ADAMIAK STANISŁAWA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


8

ADAMSKI GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


9

ADASIAK MARCIN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


10

AMBROZIAK ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


11

AMBROZIAK LESZEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


12

ANCEROWICZ JACEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


13

ANDRZEJCZYK JANUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


14

ANDRZEJCZYK KAMIL

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


15

ANDRZEJCZYK WOJCIECH

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


16

ANDRZEJEWSKA MARZENA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


17

ANTCZAK JAKUB

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


18

ANTCZAK JAN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


19

ANTCZAK- WOJTCZAK ANITA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


20

BACZYŃSKA REGINA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


21

BAGNOWSKI ARKADIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


22

BALIK JÓZEF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


23

BANACHOWICZ EUGENIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


24

BANACHOWICZ RAFAŁ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


25