ZARZĄDZENIE NR 63/2017

WÓJTA GMINY BEDLNO


SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY


z dnia 25 lipca 2017 rokuw sprawie: przeprowadzenia na terenie gminy Bedlno treningu Systemu Wykrywania i AlarmowaniaNa podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.,poz. 446), w związku z art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1534 z póżn. zm) oraz § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r.,poz. 96) zarządza się co następuje:


1. Przeprowadzić na terenie gminy Bedlno w dniu 01 sierpnia 2017 roku o godzinie 17:00 trening Systemu Wykrywania i Alarmowania, zwany dalej „Treningiem”.


2. W ramach Treningu, o którym mowa w § 1 uruchomić system alarmowy gminy, w formie sygnału dźwiękowego ciągłego, trwającego 1 minutę.


3. O uruchomieniu systemu alarmowego powiadomić ludność z 24-godzinnym wyprzedzeniem za pomocą środków masowego przekazu i strony internetowej Urzędu Gminy w Bedlnie.


4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Szef obrony cywilnej Gminy

Wójt Gminy Bedlno

/-/ mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-31 11:21:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-31 11:21:36
  • Liczba odsłon: 231
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1663774]

przewiń do góry