Bedlno, dnia  12.10.2015 r.

271.10.2015

 

 

 

                                                                     

 

 

     Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie   nawierzchni  drogi  w miejscowości Pniewo.

                                                                                       

Zawiadomienie o wyniku  postępowania

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

                            „Wykonanie  nawierzchni  drogi   w   miejscowości Pniewo.”

Za najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest:  Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Micin 12,99-314 Krzyżanów

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –96pkt , okres gwarancji -2pkt łącznie 98pkt.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy  złożyli  oferty  wraz  ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna punktacja

1.

 

 Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Micin 12,99-314 Krzyżanów

 

96,00

2

  98

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 1 pkt. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  3  dni  od  dnia  przesłania  faksem   zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

 

 

Wójt Gminy

Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Janina Wawrzyńczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-12 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-20 10:46:20
  • Liczba odsłon: 183
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry