INFORMACJA  ROCZNA  ZA  2014 ROK  O  WYKONANIU BUDŻETU GMINY BEDLNO

 

( art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r, poz 885 z późn.zm.)

 

 

 

  1. Wykonanie budżetu j.s.t.

 

      Dochody wykonane za 2014 rok                                      -  14.260.799,57

      Wydatki wykonane za  2014 rok                                       - 14.354.964,16

      Nadwyżka budżetowa                                                       -        94.164,59

 

 

  1. Kwota wykorzystanych środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2

 

Kwota 357.094,74

 

  1. Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 4  - 0,00

 

  1. Kwota dotacji otrzymanych z budżetów j.s.t. 5.500,- oraz kwoty dotacji udzielonych innym j.s.t. – 5.954,68

 

  1. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą – 0,00

 

  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz wykaz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2014 roku.

 

 

 

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATY NA  RATY W  KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ

W 2014 ROKU

 

Umorzenie należności w zakresie podatków

1.         Woźniak Krzysztof

Umorzenie odsetek od zaległości w zakresie podatków

1.         Lidia  Guzowska

Odroczenie terminu płatności  w zakresie podatków

1.         Świątkowska Ewa

Rozłożenie na raty zaległości w zakresie podatków

1.         Lidia  Guzowska

Udzielenie ulgi w podatku rolnym  z tytułu zakupu gruntów

1.         Paweł Szafran,

2.         Agnieszka i Jarosław Jóźwiak,

3.         Agnieszka i Paweł Maślanka,

4.         Marcin Adasiak,

5.         Elżbieta i Jacek Milczarski,

6.         Julia i Józef Janus,

7.         Julia i Józef Janus,

8.         Anna i Bogusław Drabik,

9.         Andrzej Dominiak,

10.       Anna i Wojciech Kubaczyk,

11.       Henryka i Bogusław Kaczor

12.       Eliasz Kostusiak

 

Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Brak

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej             

                       

           

Lp.      "

Imię i nazwisko lub nazwa (firma)

"          "Forma pomocy publicznej

"

                       

                       

1          2          3

1          ABRAMOWICZ ANDRZEJ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

2          ADAMCZYK GRZEGORZ            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

3          ADAMCZYK MAREK        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

4          ADAMCZYK ROBERT       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

5          ADAMIAK MICHAŁ          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

6          ADAMIAK STANISŁAWA Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

7          ADAMSKI GRZEGORZ     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

8          ADASIAK MARCIN           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

9          AMBROZIAK ANDRZEJ   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

10        AMBROZIAK LESZEK      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

11        AMBROZIAK TOMASZ     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

12        ANDRZEJCZYK JANUSZ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

13        ANDRZEJCZYK KAMIL   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

14        ANDRZEJCZYK WOJCIECH        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

15        ANDRZEJEWSKA MARZENA     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

16        ANTCZAK JAKUB  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

17        ANTCZAK JAN       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

18        ANTCZAK MARIAN          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

19        ANTCZAK- WOJTCZAK ANITA  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

20        ANTONIAK ZBIGNIEW    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

21        BACZYŃSKA REGINA     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

22        BACZYŃSKI WŁADYSŁAW        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

23        BAGNOWSKI ARKADIUSZ         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

24        BALIK JÓZEF          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

25        BANACHOWICZ EUGENIUSZ    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

26        BANACHOWICZ TADEUSZ         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

27        BANASIAK MAŁGORZATA         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

28        BARANOWSKA WANDA  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

29        BARANOWSKI GRZEGORZ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

30        BARANOWSKI MAREK   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

31        BARLAK ANDRZEJ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

32        BARLAK GRZEGORZ       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

33        BARTOSIAK JANUSZ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

34        BARTOSIAK LUCYNA      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

35        BAWOLAK KATARZYNA Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

36        BEDNAREK ANDRZEJ      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

37        BERCZYŃSKA URSZULA            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

38        BIAŁAS TADEUSZ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

39        BIELECKI JACEK   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

40        BIELECKI JAN        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

41        BILSKI BOGDAN   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

42        BISIOREK RENATA           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

43        BOGÓLEWSKI WIESŁAW            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

44        BOŁDOWICZ TOMASZ     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

45        BONARSKI EUGENIUSZ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

46        BOŃCZAK CZESŁAW       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

47        BOŃCZAK JOANNA          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

48        BOŃCZAK KAROL            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

49        BOŃCZAK TADEUSZ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

50        BORENSZTEJN MAREK   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

51        BORKOWSKI JÓZEF         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

52        BORKOWSKI WIESŁAW  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

53        BREWIŃSKI ANDRZEJ     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

54        BREWIŃSKI ZDZISŁAW  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

55        BUCZEK MAŁGORZATA  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

56        BUDZICH JACEK   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

57        BUJAŁA BOGUSŁAWA     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

58        BURCEWICZ BEATA         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

59        CHARĄŻKA IRENEUSZ   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

60        CHARĄŻKA KATARZYNA          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

61        CHARĄŻKA SŁAWOMIR Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

62        CHLEBNY JAROSŁAW     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

63        CHLEBNY STANISŁAW    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

64        CHYBICKI JÓZEF  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

65        CIĄPAŁA MARCIN            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

66        CIĄPAŁA ZOFIA     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

67        CYGANIAK KRZYSZTOF            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

68        CYGANIAK MARCIN       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

69        CZAJKA WIESŁAW            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

70        CZAJKA WŁODZIMIERZ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

71        CZAJKOWSKI ZDZISŁAW           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

72        CZARNECKI DARIUSZ    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

73        CZEKAJ WIESŁAW            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

74        CZUBA ZBIGNIEW            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

75        DABERGUT PAWEŁ          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

76        DAJNOWSKA DOROTA    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

77        DAŁEK ANDRZEJ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

78        DAŁEK GRZEGORZ          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

79        DAŁEK KAZIMIERZ         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

80        DAŁEK LESŁAW    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

81        DAŁEK SŁAWOMIR          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

82        DAŁEK SŁAWOMIR          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

83        DAŁEK WIESŁAW Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

84        DEKA SŁAWOMIR Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

85        DŁUŻNIEWSKI PIOTR      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

86        DOLECKI JACEK   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

87        DOMAŃSKI GRZEGORZ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

88        DOMAŃSKI JAN     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

89        DOMAŃSKI JAROSŁAW  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

90        DOMINIAK ANDRZEJ       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

91        DOMINIAK MIROSŁAW   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

92        DOMINIAK SŁAWOMIR   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

93        DOMINIAK TOMASZ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

94        DRABIK ANETA     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

95        DRABIK BOGUSŁAW       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

96        DRABIK GRZEGORZ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

97        DRABIK KONRAD Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

98        DRZEWOSZEWSKI PIOTR           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

99        DUBIEL WALDEMAR        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

100      DUDKA JACEK       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

101      DUDKA WALDEMAR        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

102      DUDKIEWICZ WIESŁAW Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

103      DURMA JERZY       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

104      DUTKOWSKI JAN  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

105      DUTKOWSKI PIOTR          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

106      DWOJACKI KRZYSZTOF Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

107      DYSIEROWICZ SŁAWOMIR       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

108      DZIĘGIELEWSKA MONIKA        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

109      FABIAŃSKI ADAM            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

110      FABIAŃSKI TOMASZ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

111      FABJANOWSKI ADAM     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

112      FABJANOWSKI WIESŁAW          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

113      FELCZAK PRZEMYSŁAW            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

114      FERCIKOWSKI SŁAWOMIR        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

115      FIDRYSIAK PIOTR Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

116      FIJAŁKOWSKI JAN           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

117      FIJOŁEK BOGUSŁAWA    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

118      FILIPCZAK STANISŁAW  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

119      FLISIAK STANISŁAW       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

120      FLISIAK TOMASZ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

121      FLORCZAK ALEKSANDER         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

122      FLORCZAK ANNA Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

123      FLORCZAK MIROSŁAW  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

124      FOLWARNIAK KRZYSZTOF       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

125      FRONTCZAK ANITA         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

126      GABRJELCZYK ZBIGNIEW        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

127      GABRYELCZYK MAREK Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

128      GACH KRZYSZTOF           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

129      GAJDA DANIELA   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

130      GAJDA SŁAWOMIR           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

131      GAJEK JERZY         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

132      GAJEK MARIUSZ   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

133      GAJEWSKI MARIUSZ       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

134      GAJEWSKI MIROSŁAW    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

135      GAJEWSKI PRZEMYSŁAW          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

136      GAJEWSKI ROMAN          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

137      GAJEWSKI STANISŁAW   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

138      GALANT DARIUSZ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

139      GALANT IRENEUSZ         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

140      GALANT SABINA  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

141      GALANT TOMASZ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

142      GAŁAJ MARIUSZ   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

143      GAŁAJ WALDEMAR          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

144      GAŁUSA GRZEGORZ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

145      GAŁUSA PIOTR      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

146      GAŁUSA ZBIGNIEW         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

147      GARSTKA JACEK   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

148      GARSTKA MACIEJ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

149      GARSTKA PIOTR    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

150      GASIK ALEKSANDER      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

151      GASIK JACEK         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

152      GASIK LESZEK      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

153      GASIK RAFAŁ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

154      GASIK WŁODZIMIERZ    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

155      GAWROŃSKI SŁAWOMIR           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

156      GAWRYSZCZAK JAROSŁAW     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

157      GĘBICKI ADAM     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

158      GŁADKI JACEK      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

159      GŁOWACKI KRZYSZTOF Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

160      GOLIS MAREK       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

161      GOLIS RENATA      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

162      GOŁĘBIEWSKI GRZEGORZ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

163      GORĄCY JACEK    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

164      GÓRCZYŃSKI ANDRZEJ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

165      GÓRCZYŃSKI CZESŁAW            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

166      GRALAK WŁODZIMIERZ            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

167      GRANOSIK LESZEK         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

168      GRAWENDER WALDEMAR        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

169      GRENDYSZ TOMASZ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

170      GRONOWSKI SŁAWOMIR           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

171      GRUSZCZYŃSKA FILOMENA    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

172      GUZ GRZEGORZ    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

173      GUZ MARIUSZ       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

174      GUZOWSKI ZDZISŁAW   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

175      HARĄŻKA BARTŁOMIEJ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

176      HARĄŻKA JAROSŁAW     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

177      HARĄŻKA KRZYSZTOF   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

178      HOLEWA ALICJA   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

179      HOLEWA MAREK   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

180      IGNACZAK MAREK          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

181      IMIOŁEK EDWARD           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

182      IWANIAK IRENA   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

183      JABŁOŃSKA CZESŁAWA Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

184      JABŁOŃSKI JAN    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

185      JABŁOŃSKI ROBERT        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

186      JABŁOŃSKI SŁAWOMIR  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

187      JACHIMEK KRZYSZTOF  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

188      JAGNIĄTKOWSKI GRZEGORZ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

189      JAKUBOWSKA MARIA    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

190      JAKUBOWSKI ARTUR      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

191      JAKUBOWSKI ARTUR      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

192      JAKUBOWSKI GRZEGORZ         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

193      JAKUBOWSKI TOMASZ   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

194      JAKUBOWSKI WŁADYSŁAW     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

195      JANCZEWSKI MAREK      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

196      JANCZEWSKI TOMASZ    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

197      JANICKI DARIUSZ            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

198      JANICKI ROBERT  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

199      JANISZEWSKI TADEUSZ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

200      JANKOWSKA-ZIEMLEWSKA JOLANTA          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

201      JANKOWSKI MAREK       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

202      JANUS JÓZEF          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

203      JAROS ANDRZEJ    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

204      JAROS ANNA          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

205      JAROS DARIUSZ    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

206      JAROS JACEK         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

207      JAROS JERZY          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

208      JAROS KAZIMIERZ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

209      JAROS MAREK       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

210      JAROS PIOTR          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

211      JAROS PRZEMYSŁAW      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

212      JAROS ZBIGNIEW Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

213      JAROSZEWSKI PAWEŁ     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

214      JĘDRZEJCZAK JACEK      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

215      JÓŹWIAK JAROSŁAW      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

216      JÓŹWIAK JAROSŁAW      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

217      JÓŹWIAK RENATA            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

218      KABA ZBIGNIEW  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

219      KACPERSKI PIOTR           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

220      KACPRZAK BOGDAN      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

221      KACPRZAK HELENA       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

222      KACZMAREK BOGUMIŁA          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

223      KACZMAREK WOJCIECH           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

224      KACZOR BOGUSŁAW      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

225      KACZOR JACEK     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

226      KACZYŃSKI WIESŁAW   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

227      KALETA DARIUSZ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

228      KAMIŃSKA MARTA          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

229      KAMIŃSKI KRYSTIAN     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

230      KAPUSTA ELEONORA      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

231      KARCZEWSKA BOŻENA Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

232      KARDYNALSKI KRZYSZTOF    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

233      KARSKI WITOLD   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

234      KARWACKA ANETA          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

235      KASICA STANISŁAW        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

236      KATARZYŃSKI MAREK   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

237      KAZIMIERCZAK MAGDALENA            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

238      KAZIMIERCZAK PAWEŁ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

239      KICIŃSKI JANUSZ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

240      KITLIŃSKI ZDZISŁAW     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

241      KŁYS CZESŁAW     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

242      KŁYS-KOŁODZIEJCZYK MONIKA       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

243      KOCHANEK RYSZARD    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

244      KOŁACH KRZYSZTOF     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

245      KOŁACH STANISŁAW      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

246      KOŁACZYK BOGDAN      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

247      KOŁACZYK JAROSŁAW  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

248      KOŁACZYŃSKI MARIUSZ          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

249      KOŁODZIEJCZYK MACIEJ         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

250      KOŁODZIEJSKI MAREK  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

251      KOŁODZIEJSKI MIROSŁAW       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

252      KOŁOWACIK WALDEMAR         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

253      KOMINIAK MAREK          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

254      KOMINIAK SŁAWOMIR   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

255      KOSNO KAROL      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

256      KOSTUSIAK ELIASZ         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

257      KOSZEWSKI KAZIMIERZ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

258      KOTECKI MACIEJ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

259      KOTLIŃSKI ANDRZEJ      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

260      KOTLIŃSKI ROBERT        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

261      KOTLIŃSKI ZDZISŁAW   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

262      KOTULSKA AGNIESZKA Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

263      KOTULSKI EUGENIUSZ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

264      KOWALCZYK JAN Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

265      KOWALCZYK MAREK     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

266      KOWALCZYK MAREK     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

267      KOWALSKA MIROSŁAWA           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

268      KOWALSKI KRZYSZTOF Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

269      KOWALSKI RAFAŁ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

270      KOWALSKI TOMASZ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

271      KOWALSKI ZBIGNIEW    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

272      KOZŁOWSKA WANDA     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

273      KOZŁOWSKI MAREK       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

274      KRAKOWIAK JACEK       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

275      KRAKOWIAK RYSZARD Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

276      KRASKA SŁAWOMIR       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

277      KRASZKIEWICZ KRZYSZTOF   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

278      KRÓL ANNA            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

279      KRÓLIKOWSKI KRZYSZTOF     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

280      GOŁĘBIEWSKI SŁAWOMIR        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

281      KRYSZTOFIAK JERZY      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

282      KRYSZTOFIAK MARZENA         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

283      KUBACZYK HENRYK      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

284      KUBACZYK WOJCIECH  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

285      KUBACZYK ZDZISŁAW  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

286      KUBIAK ANDRZEJ            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

287      KUBIAK DANIEL   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

288      KUBIAK KRZYSZTOF      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

289      KUBIAK MARIUSZ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

290      KUBIAK MIROSŁAW        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

291      KUBIAK RADOSŁAW       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

292      KUBIAK STANISŁAW       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

293      KUBICA ARKADIUSZ       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

294      KUBICA SŁAWOMIR        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

295      KUCHARSKI GRZEGORZ            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

296      KURAS RADOSŁAW         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

297      KWIATKOWSKI ŁUKASZ            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

298      KWIATKOWSKI MIROSŁAW      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

299      KWIATKOWSKI ZBIGNIEW        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

300      LASECKI JACEK    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

301      LEŚNIEWSKI ANDRZEJ   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

302      LEWANDOWSKA MARIA            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

303      LEWANDOWSKI ALEKSANDER            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

304      LEWANDOWSKI ANDRZEJ         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

305      LEWANDOWSKI JACEK   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

306      LEWANDOWSKI MARCIN           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

307      LEWANDOWSKI PAWEŁ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

308      LEWANDOWSKI STANISŁAW