OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  REMONT  DROGI    ŻERONICE - TRAWIN

                                                                                                       

                                                                                                                                                         

    Dotyczy:  przetargu   nieograniczonego   na  remont   drogi  Żeronice - Trawin.

 

                                                                                       

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

 

                                                         „Remont  drogi   Żeronice - Trawin ”

 

Za najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym  jest:  Przedsiębiorstwo Transportowo-  Usługowe  „TRANS – US”,  Leszek  Pieniążek,  09- 500  Gostynin, ul. Kościuszkowców 16A

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w kryte- rium cena

Łączna punktacja

1.

 

„KRUSZYWOSORT”Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wiktor Siadaczka, Łukasz Siadaczka,26-600 Radom ul. Marglowa 83

  98,11

  98,11 

2.

 

„TRANS – KAM” Robert Kupis

95-010  Stryków,   Stary  Rynek  2 m 34

  89,97

  89,97

3.

 

Przedsiębiorstwo  Usługowo-Transportowe „FA-BUD” Michał Nowacki, Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno

  84,36

  84,36

4.

Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych  Sp. z o.o.

ul. Kard.  St. Wyszyńskiego  13, 99 – 300  Kutno

  91,79

  91,79

5.

 

Przedsiebiorstwo  Transportowo-Usługowe „TRANS – US” Leszek Pieniążek, 09-500  Gostynin,  ul. Kościuszkowców 16A

  100,00

  100,00

6.

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ROLBUD”

Tomasz  Wacławski,  Micin  14,   99-314 Krzyżanów

   96,82

  96,82

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 1 pkt. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  10  dni  od  dnia  przesłania  drogą  pocztową  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.

 

 

   

 

Bedlno, dnia 05.06.2014 r.                                      

    

 

                                                                                         Wójt  Gminy
                                                                                  mgr inż. Krzysztof  Kołach

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Pawlak
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-06 08:39:06
  • Liczba odsłon: 193
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665247]

przewiń do góry