GMINA BEDLNO

99-311 Bedlno 23 D, woj. łódzkie, pow. kutnowski, tel. 024 282 14 23, fax. 024 282 17 50 ogłasza przetarg nieograniczony na “ remont drogi gminnej w miejscowości Załusin- Trawin gm. Bedlno” o długości 1,0 km, szer. zm. od 2,50 - 3,50 m.

Termin realizacji zadania - 10.09.2003 rok.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 40 zł+ VAT) można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 16.

Wadium w wyskości 1.000,00 zł Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Bedlno, pok.16.

Termin składania ofert upływa dnia 05.08.2003 r. o godz. 09.30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.08.2003 r o godz. 10.45. w siedzibie Zamawiającego, pok. 10. Uprawniona do kontaktów z oferentami jest - Jadwiga Pawlak, tel. 282 17 62, w godz. 8.oo - 14.oo.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Bedlno, dnia 2003.07.14.     

                                                                                 WÓJT GMINY

                                                                        mgr inż. Krzysztof Kołach

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejczyk Zenona
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-28 14:28:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Kołodziejczyk Zenona
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-28 14:28:57
  • Liczba odsłon: 544
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry