ZMIANA        OGŁOSZENIA      O      WYNIKU       POSTĘPOWANIA      W      TRYBI8E      PRZETARGU       NIEOGRANICZONEGO   NA   WYKONANIE „REMONTU   DROGI   DĄBRÓWKA – ŻERONICE”


  Działając  na  podstawie  art.  94  ust.  3  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004 r. – Prawo  zamówień  publicznych   (tekst   jedn.   Dz. U.  z  2010 roku   Nr  113,  poz.  759  z  póź.  zm.)   Gmina    Bedlno  informuje,  iż  po  uwzględnieniu  przesłanek  przewidzianych  w  w/w  przepisie dokonano  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  spośród  pozostałych  ofert  bez  przeprowadzania  ich  ponownej  oceny 
i  badania  tj. oferty  nr 3  złożonej  przez:
                       Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe      „FA-BUD”  Michał  Nowacki
                       Pniewo  Małe 16, 99-311  Bedlno

 

Bedlno, dnia 10.10.2012 r.
                                                                                    Wójt  Gminy  Bedlno
                                                                                 mgr inż. Krzysztof  Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-11 12:24:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 12:24:35
  • Liczba odsłon: 192
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661793]

przewiń do góry