INFORMACJA  ROCZNA  ZA  2011  ROK  O  WYKONANIU  BUDŻETU  GMINY  BEDLNO

( art.37  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz.U. Nr 157, poz 1240)

 

 

I Wykonanie budżetu j.s.t.

 

Dochody wykonane za 2011 rok        14.561.593,51

 

Wydatki wykonane za 2011 rok         14.326.519,73

 

Nadwyżka budżetowa                             235.073,78

 

II.    Kwota wykorzystanych środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2

 

            Kwota 530.815,78

 

III. Kwota zobowiązań, o których mowa w art.72 ust 1 pkt 4  -   0,00

IV. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów j.s.t.  - 2.500,00 oraz kwoty dotacji udzielonych innym j.s.t.  -  8.752,13

V.    Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą – 0,00

 

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATY  NA  RATY  W  KWOCIE   PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ W 2011 ROKU

 

Umorzenie należności w zakresie podatków

1.         Beata Chojak                         -  6.048,00 zł   - ważny interes podatnika

 

Odroczenie terminu płatności  w zakresie podatków 

1.         Teresa i Grzegorz  Rożniata  

2.         Teresa i Grzegorz Rożniata        

3.         Teresa i Grzegorz Rożniata        

 

Rozłożenie na raty zaległości w zakresie podatków

      1. Janina Tatara                           

      2. Damian Wielemborek             

 

Udzielenie ulgi w podatku rolnym  z tytułu zakupu gruntów

1.         Marianna i  Arkadiusz Prośniewscy

2.         Marek Szymański

3.         Małgorzata Łąpieś

4.         Katarzyna i Przemysław Gajewscy

5.         Anna i  Ireneusz Charążka

6.         Bogusława i Sylwester  Majchrzak

7.         Małgorzata i Andrzej Tarka

8.         Anna i Bartłomiej  Harążka

9.         Renata i Sławomir Jabłońscy

10.         Anna i Andrzej Górczyńscy

11.         Anna Tybura –Ścibor i  Roman Ścibor

12.         Dorota Stelmaszczyk

13.         Alicja i Konrad Olejniczak

14.         Damian  Nykiel

15.         Grażyna i  Stanisław Gajewscy

16.         Kinga i Jacek Gładki

17.         Krystyna i Kazimierz Adasiak

18.         Anna i Grzegorz Racewicz

19.         Ewelina i Marek  Tarkowscy

 

Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

1.         Dorota i Paweł  Stasiak

 

 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2011 roku udzielono pomocy publicznej              

                       

                                               

                       

Lp.      "Imię i nazwisko lub nazwa (firma)" "Forma pomocy publicznej"

                                               

1                                   2                                            3

 

1          ABRAMOWICZ ANDRZEJ           Dotacja - NN 40/2006

2          ADAMCZYK MAREK        Dotacja - NN 40/2006

3          ADAMCZYK WACŁAW    Dotacja - NN 40/2006

4          ADAMSKI GRZEGORZ     Dotacja - NN 40/2006

5          ADASIAK KAZIMIERZ     Dotacja - NN 40/2006

6          AMBROZIAK ANDRZEJ   Dotacja - NN 40/2006

7          AMBROZIAK LESZEK      Dotacja - NN 40/2006

8          AMBROZIAK TOMASZ     Dotacja - NN 40/2006

9          ANDRZEJCZYK JANUSZ Dotacja - NN 40/2006

10        ANDRZEJCZYK WOJCIECH        Dotacja - NN 40/2006

11        ANDRZEJEWSKA MARZENA     Dotacja - NN 40/2006

12        ANTCZAK JAKUB  Dotacja - NN 40/2006

13        ANTCZAK JAN       Dotacja - NN 40/2006

14        ANTOSIK WIESŁAWA       Dotacja - NN 40/2006

15        BACZYŃSKI WŁADYSŁAW        Dotacja - NN 40/2006

16        BAGNOWSKI ARKADIUSZ         Dotacja - NN 40/2006

17        BALIK JÓZEF          Dotacja - NN 40/2006

18        BANACHOWICZ EUGENIUSZ    Dotacja - NN 40/2006

19        BANACHOWICZ TADEUSZ         Dotacja - NN 40/2006

20        BANASIAK MAŁGORZATA         Dotacja - NN 40/2006

21        BANASIAK ZENON           Dotacja - NN 40/2006

22        BARANOWSKI GRZEGORZ        Dotacja - NN 40/2006

23        BARANOWSKI MAREK   Dotacja - NN 40/2006

24        BARLAK ANDRZEJ           Dotacja - NN 40/2006

25        BARTOSIAK LUCYNA      Dotacja - NN 40/2006

26        BEDNAREK ANDRZEJ      Dotacja - NN 40/2006

27        BERCZYŃSKA URSZULA            Dotacja - NN 40/2006

28        BIAŁAS TADEUSZ Dotacja - NN 40/2006

29        BIELECKI JACEK   Dotacja - NN 40/2006

30        BIELECKI JAN        Dotacja - NN 40/2006

31        BILSKI BOGDAN   Dotacja - NN 40/2006

32        BOGÓLEWSKI WIESŁAW            Dotacja - NN 40/2006

33        BOGUSZ ANDRZEJ            Dotacja - NN 40/2006

34        BOŁDOWICZ TOMASZ     Dotacja - NN 40/2006

35        BONARSKI EUGENIUSZ  Dotacja - NN 40/2006

36        BOŃCZAK CZESŁAW       Dotacja - NN 40/2006

37        BOŃCZAK JOANNA          Dotacja - NN 40/2006

38        BOŃCZAK KAROL            Dotacja - NN 40/2006

39        BOŃCZAK TADEUSZ        Dotacja - NN 40/2006

40        BORENSZTEJN MAREK   Dotacja - NN 40/2006

41        BORKOWSKI JÓZEF         Dotacja - NN 40/2006

42        BORKOWSKI WIESŁAW  Dotacja - NN 40/2006

43        BREWIŃSKI ANDRZEJ     Dotacja - NN 40/2006

44        BREWIŃSKI ZDZISŁAW  Dotacja - NN 40/2006

45        BUCZEK MAŁGORZATA  Dotacja - NN 40/2006

46        BUDZICH JACEK   Dotacja - NN 40/2006

47        BUJAŁA BOGUSŁAWA     Dotacja - NN 40/2006

48        BURCEWICZ BEATA         Dotacja - NN 40/2006

49        CHARĄŻKA IRENEUSZ   Dotacja - NN 40/2006

50        CHARĄŻKA KATARZYNA          Dotacja - NN 40/2006

51        CHARĄŻKA SŁAWOMIR Dotacja - NN 40/2006

52        CHLEBNY STANISŁAW    Dotacja - NN 40/2006

53        CHYBICKI JAN       Dotacja - NN 40/2006

54        CIĄPAŁA MARCIN            Dotacja - NN 40/2006

55        CIĄPAŁA ZOFIA     Dotacja - NN 40/2006

56        CYBULSKI PAWEŁ            Dotacja - NN 40/2006

57        CYGANIAK MARCIN       Dotacja - NN 40/2006

58        CZAJKA WIESŁAW            Dotacja - NN 40/2006

59        CZAJKOWSKI ANDRZEJ  Dotacja - NN 40/2006

60        CZAJKOWSKI ZDZISŁAW           Dotacja - NN 40/2006

61        CZARNECKI DARIUSZ    Dotacja - NN 40/2006

62        CZEKAJ WIESŁAW            Dotacja - NN 40/2006

63        CZUBA ZBIGNIEW            Dotacja - NN 40/2006

64        DABERGUT PAWEŁ          Dotacja - NN 40/2006

65        DAŁEK ANDRZEJ  Dotacja - NN 40/2006

66        DAŁEK GRZEGORZ          Dotacja - NN 40/2006

67        DAŁEK KAZIMIERZ         Dotacja - NN 40/2006

68        DAŁEK SŁAWOMIR          Dotacja - NN 40/2006

69        DAŁEK SŁAWOMIR          Dotacja - NN 40/2006

70        DAŁEK WIESŁAW Dotacja - NN 40/2006

71        DEKA SŁAWOMIR Dotacja - NN 40/2006

72        DOLECKA BARBARA       Dotacja - NN 40/2006

73        DOMAŃSKI GRZEGORZ  Dotacja - NN 40/2006

74        DOMAŃSKI JAN     Dotacja - NN 40/2006

75        DOMAŃSKI JAROSŁAW  Dotacja - NN 40/2006

76        DOMINIAK MIROSŁAW   Dotacja - NN 40/2006

77        DOMINIAK SŁAWOMIR   Dotacja - NN 40/2006

78        DOMINIAK TOMASZ        Dotacja - NN 40/2006

79        DRABIK ANETA     Dotacja - NN 40/2006

80        DRABIK BOGUSŁAW       Dotacja - NN 40/2006

81        DRABIK KONRAD Dotacja - NN 40/2006

82        DRZEWOSZEWSKI PIOTR           Dotacja - NN 40/2006

83        DUBIEL WALDEMAR        Dotacja - NN 40/2006

84        DUDKA WALDEMAR        Dotacja - NN 40/2006

85        DUDKIEWICZ WIESŁAW Dotacja - NN 40/2006

86        DURMA JERZY       Dotacja - NN 40/2006

87        DUTKOWSKI JAN  Dotacja - NN 40/2006

88        DUTKOWSKI PIOTR          Dotacja - NN 40/2006

89        DWOJACKI KRZYSZTOF Dotacja - NN 40/2006

90        DYSIEROWICZ SŁAWOMIR       Dotacja - NN 40/2006

91        DZIĘGIELEWSKA MONIKA        Dotacja - NN 40/2006

92        EKO HARPOON TECHNOLOGIE EKOLOGICZNE SPÓŁKA Z O.O.          Dotacja - NN 40/2006

93        FABIAŃSKI ADAM            Dotacja - NN 40/2006

94        FABIAŃSKI HENRYK       Dotacja - NN 40/2006

95        FABIAŃSKI KAROL          Dotacja - NN 40/2006

96        FABJANOWSKI WIESŁAW          Dotacja - NN 40/2006

97        FELCZAK ANNA    Dotacja - NN 40/2006

98        FIDRYSIAK PIOTR Dotacja - NN 40/2006

99        FIJAŁKOWSKI JAN           Dotacja - NN 40/2006

100      FILIPCZAK STANISŁAW  Dotacja - NN 40/2006

101      FLISIAK STANISŁAW       Dotacja - NN 40/2006

102      FLISIAK TOMASZ  Dotacja - NN 40/2006

103      FLORCZAK ALEKSANDER         Dotacja - NN 40/2006

104      FLORCZAK ANNA Dotacja - NN 40/2006

105      FLORCZAK MAREK          Dotacja - NN 40/2006

106      FLORCZAK MIROSŁAW  Dotacja - NN 40/2006

107      FOLWARNIAK KRZYSZTOF       Dotacja - NN 40/2006

108      FRONTCZAK ANITA         Dotacja - NN 40/2006

109      GABRJELCZYK ZBIGNIEW        Dotacja - NN 40/2006

110      GABRYELCZYK MAREK Dotacja - NN 40/2006

111      GACH KRZYSZTOF    M   Dotacja - NN 40/2006

112      GAJDA DANIELA   Dotacja - NN 40/2006

113      GAJDA HENRYK    Dotacja - NN 40/2006

114      GAJDA SŁAWOMIR           Dotacja - NN 40/2006

115      GAJEK JERZY         Dotacja - NN 40/2006

116      GAJEK MARIUSZ   Dotacja - NN 40/2006

117      GAJEWSKI MIROSŁAW    Dotacja - NN 40/2006

118      GAJEWSKI ROMAN          Dotacja - NN 40/2006

119      GAJEWSKI STANISŁAW   Dotacja - NN 40/2006

120      GALANT IRENEUSZ         Dotacja - NN 40/2006

121      GALANT SABINA  Dotacja - NN 40/2006

122      GALANT TOMASZ Dotacja - NN 40/2006

123      GAŁAJ KRYSTYNA           Dotacja - NN 40/2006

124      GAŁAJ WALDEMAR          Dotacja - NN 40/2006

125      GAŁUSA GRZEGORZ        Dotacja - NN 40/2006

126      GAŁUSA PAWEŁ    Dotacja - NN 40/2006

127      GAŁUSA PIOTR      Dotacja - NN 40/2006

128      GAŁUSA ZBIGNIEW         Dotacja - NN 40/2006

129      GARSTKA JACEK   Dotacja - NN 40/2006

130      GARSTKA MACIEJ Dotacja - NN 40/2006

131      GARSTKA PIOTR    Dotacja - NN 40/2006

132      GASIK ALEKSANDER      Dotacja - NN 40/2006

133      GASIK JACEK         Dotacja - NN 40/2006

134      GASIK LESZEK      Dotacja - NN 40/2006

135      GASIK RAFAŁ        Dotacja - NN 40/2006

136      GASIK WŁODZIMIERZ    Dotacja - NN 40/2006

137      GAWROŃSKI SŁAWOMIR           Dotacja - NN 40/2006

138      GAWRYSZCZAK JAROSŁAW     Dotacja - NN 40/2006

139      GĘBICKI ADAM     Dotacja - NN 40/2006

140      GŁADKI JACEK      Dotacja - NN 40/2006

141      GŁOWACKI KRZYSZTOF Dotacja - NN 40/2006

142      GOLIS MAREK       Dotacja - NN 40/2006

143      GOLIS RENATA      Dotacja - NN 40/2006

144      GOŁĘBIEWSKI GRZEGORZ        Dotacja - NN 40/2006

145      GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF      Dotacja - NN 40/2006

146      GORĄCY JACEK    Dotacja - NN 40/2006

147      GÓRCZYŃSKI ANDRZEJ Dotacja - NN 40/2006

148      GÓRCZYŃSKI CZESŁAW            Dotacja - NN 40/2006

149      GÓRCZYŃSKI PIOTR        Dotacja - NN 40/2006

150      GRALAK WŁODZIMIERZ            Dotacja - NN 40/2006

151      GRANOSIK LESZEK         Dotacja - NN 40/2006

152      GRAWENDER WALDEMAR        Dotacja - NN 40/2006

153      GRENDYSZ TOMASZ        Dotacja - NN 40/2006

154      GRONOWSKI SŁAWOMIR           Dotacja - NN 40/2006

155      GRZEGORZEWSKI IGNACY       Dotacja - NN 40/2006

156      GRZELAK PAWEŁ  Dotacja - NN 40/2006

157      GRZELAK PIOTR   Dotacja - NN 40/2006

158      GUZ GRZEGORZ    Dotacja - NN 40/2006

159      GUZ MARIUSZ       Dotacja - NN 40/2006

160      GUZEK JERZY        Dotacja - NN 40/2006

161      GUZOWSKI ZDZISŁAW   Dotacja - NN 40/2006

162      HARĄŻKA BARTŁOMIEJ Dotacja - NN 40/2006

163      HARĄŻKA JAROSŁAW     Dotacja - NN 40/2006

164      HARĄŻKA KRZYSZTOF   Dotacja - NN 40/2006

165      HIPSZ HENRYK      Dotacja - NN 40/2006

166      HOLEWA ALICJA   Dotacja - NN 40/2006

167      IGNACZAK MAREK          Dotacja - NN 40/2006

168      IMIOŁEK EDWARD           Dotacja - NN 40/2006

169      IWANIAK IRENA   Dotacja - NN 40/2006

170      JABŁOŃSKA CZESŁAWA Dotacja - NN 40/2006

171      JABŁOŃSKI JAN    Dotacja - NN 40/2006

172      JABŁOŃSKI ROBERT        Dotacja - NN 40/2006

173      JABŁOŃSKI SŁAWOMIR  Dotacja - NN 40/2006

174      JAGNIĄTKOWSKI GRZEGORZ  Dotacja - NN 40/2006

175      JAKUBOWSKA MARIA    Dotacja - NN 40/2006

176      JAKUBOWSKI ARTUR      Dotacja - NN 40/2006

177      JAKUBOWSKI ARTUR      Dotacja - NN 40/2006

178      JAKUBOWSKI GRZEGORZ         Dotacja - NN 40/2006

179      JAKUBOWSKI WŁADYSŁAW     Dotacja - NN 40/2006

180      JANCZEWSKI MAREK      Dotacja - NN 40/2006

181      JANCZEWSKI MARIAN    Dotacja - NN 40/2006

182      JANCZEWSKI TOMASZ    Dotacja - NN 40/2006

183      JANICKI DARIUSZ            Dotacja - NN 40/2006

184      JANICKI ROBERT  Dotacja - NN 40/2006

185      JANISZEWSKI TADEUSZ Dotacja - NN 40/2006

186      JANKOWSKA-ZIEMLEWSKA JOLANTA          Dotacja - NN 40/2006

187      JANKOWSKI JACEK         Dotacja - NN 40/2006

188      JANKOWSKI MAREK       Dotacja - NN 40/2006

189      JANUS JÓZEF          Dotacja - NN 40/2006

190      JAROS ANNA          Dotacja - NN 40/2006

191      JAROS DARIUSZ    Dotacja - NN 40/2006

192      JAROS JACEK         Dotacja - NN 40/2006

193      JAROS JERZY          Dotacja - NN 40/2006

194      JAROS KAZIMIERZ           Dotacja - NN 40/2006

195      JAROS MAREK       Dotacja - NN 40/2006

196      JAROS PIOTR          Dotacja - NN 40/2006

197      JAROS PRZEMYSŁAW      Dotacja - NN 40/2006

198      JAROS ZBIGNIEW Dotacja - NN 40/2006

199      JAROSZEWSKI PAWEŁ     Dotacja - NN 40/2006

200      JĘDRZEJCZAK JACEK      Dotacja - NN 40/2006

201      JĘDRZEJCZAK KRZYSZTOF       Dotacja - NN 40/2006

202      JÓŹWIAK JAROSŁAW      Dotacja - NN 40/2006

203      JÓŹWIAK JAROSŁAW      Dotacja - NN 40/2006

204      JÓŹWIAK RENATA            Dotacja - NN 40/2006

205      JÓŹWIAK STANISŁAW     Dotacja - NN 40/2006

206      KABA ZBIGNIEW  Dotacja - NN 40/2006

207      KACPERSKI PIOTR           Dotacja - NN 40/2006

208      KACPRZAK BOGDAN      Dotacja - NN 40/2006

209      KACZMAREK BOGUMIŁA          Dotacja - NN 40/2006

210      KACZMAREK WOJCIECH           Dotacja - NN 40/2006

211      KACZOR BOGUSŁAW      Dotacja - NN 40/2006

212      KACZOR JACEK     Dotacja - NN 40/2006

213      KACZOROWSKI KRZYSZTOF    Dotacja - NN 40/2006

214      KAJAK MIROSŁAW           Dotacja - NN 40/2006

215      KALBARCZYK JAN          Dotacja - NN 40/2006

216