OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  WYKONANIE  BOISK SPORTOWYCH W  RAMACH  KOMPLEKSU „MOJE  BOISKO – ORLIK 2012”

W  BEDLNIE.

 

271.13.2011

                                                                                           

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie  boisk sportowych w ramach  budowy  kompleksu „Moje boisko-Orlik 2012”  w  Bedlnie

                                                                                  

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

 

   „Wykonanie  boisk  sportowych  w  ramach  budowy  kompleksu  „Moje boisko-Orlik 2012”  w  Bedlnie

Za  najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest:  MEDIA   STADION   Sp. z o.o.

ul.  Lubieszyńska  40A,   72-006    Mierzyn,   z  ceną   brutto  972.610,13  zł.

(słownie:  dziewięćset  siedemdziesiąt  dwa tysiące  sześćset  dziesięć  złotych  13/100).

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

1.

PANORAMA  II Sp. z o.o.

ul.  Słoneczna 73,  81-605  Gdynia

260,73

2.

POLCOURT  S.A.

ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7,  01-510  Warszawa

227,73

3.

ACTIVIA  LONGIN  WITKOWSKI

ul.  Narutowicza 53/6, 90-130  Łódź

230,31

4.

 

Zakład Usługowy „BUDRA”

ul.  Bolimowska 58a, 99-400 Łowicz

239,79

5.

„BUDROX” Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospo-

darowania Terenów Zielonych Sp. z o.o.

ul. Płocka 44a,  09-500  Gostynin

265,98

6.

PRESTIGE  Sp. z o.o.

ul. Świerczewska 5,  71-066  Szczecin

202,17

7.

Media  Stadion  Sp. z o.o.

ul.  Lubieszyńska  40A,  72-006  Mierzyn

300,00

8.

 

MIG-MA”  Sp. z o.o.

ul.  Barlickiego 15,   99-320  Żychlin

276,03

 

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem  terminu  (wynikającym z art. 94 ust. 1 pkt. 2) z uwagi na fakt,  że  żadna  oferta  nie  została  odrzucona ( art. 94  ust. 2 pkt. 3), Zamawiający  wyznacza  podpisanie  umowy  w  terminie  do  dnia  28.06.2011 r. Zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  przekazane    faksem.
  2. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.  
  3.  Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

                                                                                 Wójt   Gminy
                                                                           mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-22 11:31:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-22 11:31:49
  • Liczba odsłon: 233
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry