OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA KOMPLEKSOWĄ  DOSTAWĘ ENERGII  ELEKTRYCZNEJ  I  ŚWIADCZENIE  USŁUG  DYSTRYBUCJI  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ  DO OŚWIETLENIA TERENU  PRZY  STAWIE  W PNIEWIE                                                                      

                                                                                                                                     

   

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  kompleksową  dostawę  energii  elektrycznej  i  świadczenie  usług  dystrybucji  energii  elektrycznej  do  oświetlenia terenu przy stawie  w  Pniewie

                                                                                                                                

Zawiadomienie o wyniku postępowania/odrzuceniu/wykluczeniu

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o  udzielenie  zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

            kompleksową  dostawę  energii  elektrycznej  i  świadczenie  usług

        dystrybucji  energii  elektrycznej  do  oświetlenia terenu przy  stawie  w  Pniewie

                                                                                                                                                     

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy,  którym jest:

ENERGA -OBRÓT SA

ul. Mikołaja Reja 29, 80-870  Gdańsk

 

      W  prowadzonym  postępowaniu  wpłynęła  jedna  oferta  spełniająca  wymogi Zamawiającego.  Oferta   nie  została   odrzucona,  ani    wykonawca   nie   został  wykluczony  z   postępowania.

Wykonawcy,  którzy  złożyli   oferty  w  w/w  postępowaniu:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

 

Łączna   punktacja

 

 1.

 

 

                                                                                ENERGA – OBRÓT SA

 ul. Mikołaja  Reja  29

80 – 870  Gdańsk

  

      300,00

 

    300,00

 

 

    Zamawiający zawrze  umowę w terminie  uwzględniającym  przesłanki określone  w  art.  94  ust. 2  pkt. 3 lit.a – ustawy  Prawo zamówień  publicznych.

 

  

                                                                                         Wójt  Gminy

                                                                                mgr inż. Krzysztof Kołach

 

 

Bedlno, dnia 13.06.2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-15 08:03:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-15 08:03:38
  • Liczba odsłon: 196
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1658221]

przewiń do góry