ZMIANA OGŁOSZENIA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO  NA:

„WYKONANIE  NAWIERZCHNI  DROGI  GROSZKI – JULIANÓW”

 

     Działając  na  podstawie  art.  94  ust.  3 ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r. – Prawo zamówień  publicznych  ( tekst  jedn.  Dz. U. z  2010  roku  Nr  113,  poz.  759  z  póź.  zm.) Gmina  Bedlno  informuje,    po  uwzględnieniu  przesłanek  przewidzianych  w  w/w  przepisie  dokonano  wyboru  najkorzystniejszej  oferty   spośród  pozostałych  ofert  bez przeprowadzania  ich  ponownej  oceny  i  badania  tj.  oferty  nr  3  złożonej  przez:

Przedsiębiorstwo Robót  Drogowo-Mostowych  „CEZET BIS”  Sp. z o.o.
ul.  17 – go  Stycznia  32
27 – 200  Starachowice

      Podpisanie  umowy  z  wyłonionym  Wykonawcą  nastąpiło w  dniu  27.04.2011 r.

 

                                                                           Sekretarz  Gminy

                                                                              Jacek  Gasik

Bedlno, dnia 10.05.2011 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-10 12:14:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-10 12:14:45
  • Liczba odsłon: 186
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1605096]

przewiń do góry