I N F O R M A C J A

W SPRAWIE POMOCY SOCJALNEJ DLA RODZIN ROLNICZYCH, W KTÓRYCH GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH POWSTAŁY SZKODY SPOWODOWANE SUSZĄ W 2008 R.


W związku z wejściem w życie dnia 30 września 2008 roku Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolniczych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r.

I s t n i e j e możliwość skorzystania z bezzwrotnej pomocy finansowej w formie zasiłku celowego w wysokości :

- 500 zł – w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5ha użytków rolnych, w którym powstały szkody spowodowane przez suszę,

- 1000 zł – w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5ha użytków rolnych, w którym powstały szkody spowodowane przez suszę.


Przepisy rozporządzenia stosuje się również do rolników będących osobami samotnie gospodarującymi.


Pomoc finansową można uzyskać po spełnieniu trzech warunków:

1. co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, który jest objęty tym ubezpieczeniem w pełnym zakresie ( ubezpieczenie w KRUS),

2. szkody spowodowane przez suszę zostały zgłoszone do Urzędu Gminy Bedlno pod kątem „kredytu klęskowego” i szkody te zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę ,

3. szkody w uprawach rolnych spowodowane przez suszę wynoszą średnio powyżej 30% w gospodarstwie rolnym – w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Pomoc będzie udzielona jednorazowo , w formie zasiłku celowego.


Wnioski można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bedlnie – pokój nr 19 i 20.

Wypełnione wnioski składa się w GOPS Bedlno do 10 października 2008 r

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-24) 282-17-64 lub 282-17-65


Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone.


Bedlno, dnia 01.10.2008

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-06 11:33:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-06 11:33:27
  • Liczba odsłon: 307
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1717056]

przewiń do góry