Zgłoszenie urodzenia dziecka należy dokonać u Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca urodzenia dziecka w terminie 14 dni od dnia urodzenia.
Do zgłoszenia nowonarodzonego dziecka zobowiązani są : ojciec lub matka lub inna upoważniona osoba.


Informacje dodatkowe:

1. Jeżeli żadne z rodziców dziecka nie mieszka tam gdzie powinno być zgłoszone urodzenie, mogą tego dokonać w miejscu zamieszkania jednego z rodziców (pobyt stały). W tym przypadku miejscowy USC sporządza protokół zgłoszenia urodzenia dziecka i przesyła do USC miejsca urodzenia dziecka, gdzie zostanie sporządzony akt urodzenia.
2. Gdy zgłoszenie urodzenia dziecka dokonuje osoba upoważniona musi mieć odpowiednie upoważnienie na piśmie oraz pozostałe wymagane dokumenty.


Podstawa prawna:

1. art. 38,39,41,50,51 ustawy z dnia 29 września 1986 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36 poz. 180 z późn. zm.)
2. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skrabowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.)


Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest zgłoszenie urodzenia noworodka wystawione przez szpital lub lekarza rejonowego.

Opłaty

Zgłoszenie utodzenia dziecka oraz trzy odpisy skrócone aktu urodzenia dziecka są bezpłatne.


Wymagane dokumenty:

1. Dowody osobiste rodziców do wglądu
2. Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka, w przypadku gdy matka jest:
a) panną - odpis skrócony aktu urodzenia;
b) rozwiedzioną lub w separacji - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie bądź separacji.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-24 10:08:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-24 10:08:20
  • Liczba odsłon: 363
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1711344]

przewiń do góry