WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY BEDLNO 2004 ROK

 

1. Nr1/2004 z dnia 19.01.04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie procedury uproszczonej Numer przetargu 734-050093/03 na wykonanie "Przebudowy drogi gminnej Bedlno - Kręcieszki"- realizowanej w ramach programu SAPARD.

załącznik Nr1/2004                                  załącznik Nr2/2004                           zarządzenie otrzymują

2. Nr2/2004 z dnia 27.01.04 w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie. 

załącznik Nr2/2004   

3. Nr3/2004 z dnia 27.01.04 w sprawie dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.     

4. Nr4/2004 z dnia 19.02.04 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Postawowej w Pleckiej Dąbrowie.

5.  Regulamin Pracy Urzędu Gminy Bedlno.  

załącznik Nr1 do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Bedlno 

załącznik Nr2 do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Bedlno

załącznik Nr3 do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Bedlno  

6. Nr5/2004 z dnia 23.02.04 w sprawie  wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzedzie Gminy Bedlno. 

7. Nr6/2004 z dnia 23.02.04 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.  

8. Nr7/2004 z dnia 12.03.04 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bedlnie.    

9. Nr8/2004 z dnia 22.03.04 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej. 

10. Nr9/2004 z dnia 22.03.04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 

11. Nr10/2004 z dnia 24.03.04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

12. Nr10a/2004 z dnia 24.03.04 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na II kwartał 2004 roku.

13. Nr11/2004 z dnia 06.04.04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości gminnej.

14. Nr12/2004 z dnia 08.04.04 w sprawie układu wykonawczego do budżetu gminy na 2004 rok    

załącznik Nr1    załącznik Nr2     załącznik Nr3    załącznik Nr4    załącznik Nr5    załącznik Nr6     załącznik Nr7     załącznik Nr8

15. Nr13/2004 z dnia 16.04.04 w sprawie  wyznaczenia dnia wolnego wynikającego z przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy w inny dzień tygodnia niż sobota.

16. Nr14/2004 z dnia 16.04.04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 

17. Nr15/2004 z dnia 16.04.04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.   

18. Nr16/2004 z dnia 20.04.04 w sprawie komisyjnego przekazania-przejęcia kasy Urzedu Gminy.

19. Nr17/2004 z dnia 20.04.04 w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żeronicach. 

załącznik  

20. Nr18/2004 z dnia 23.04.04 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu gminy Bedlno na 2004 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. 

21. Nr19/2004 z dnia 23.04.04 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2004 roku. 

22. Nr20/CZ-O/2004 z dnia 26.04.04 w sprawie odroczenia terminu zapłaty czynszu za wynajem gruntów na cele usługowe wobec Pana Piotrowskiego zam Bedlno 

23. Nr21/CZ-U/2004 z dnia 26.04.04 w sprawie umrzenia odsetek z tytułu czynszu za wynajem gruntów na cele usługowe wobec Pana Wiesława Piotrowskiego zam. Bedlno. 

23. Nr21/CZ-U/2004 z dnia 26.04.04 w sprawie umrzenia odsetek z tytułu czynszu za wynajem gruntów na cele usługowe wobec Pana Wiesława Piotrowskiego zam. Bedlno. 

24. Nr22/2004 z dnia 29.04.04 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 

25. Nr23/2004 z dnia 29.04.04 w sprawie powołania komisji do lustracji gruntów położonych w miejscowości Plecka Dąbrowa stanowiących własność PP.Kłysów. 

26. Nr24/2004 z dnia 30.04.04 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 

27. Nr25/2004 z dnia 06.05.04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 

28. Nr26/2004 z dnia 10.05.04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości.

29. Nr27/CZ-U/2004 z dnia 11.05.04 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu czynszu za wynajem gruntów na cele usługowe wobec Firmy "M i Bracia" s.c Drabikowie w składzie Konrad Drabik, Grzegorz Drabik. 

30. Nr28/CZ-O/2004 z dnia 11.05.04 w sprawie rozłożenia na raty czynszu za wynajem gruntów na cele usługowe wobec Firmy "M i Bracia" s.c. Drabikowie w składzie Marek Drabik, Konrad Drabik, Grzegorz Drabik,Henryka Drabik oraz "M i Bracia" Drabikowie w składzie Konrad drabik, Grzegorz Drabik. 

31. Nr29/CZ-U/2004 z dnia 11.05.04 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu czynszu za wynajem gruntów na cele usługowe wobec Firmy "M i Bracia" s.c Drabikowei w składzie Marek Drabik, Konrad Drabik, Grzegorz Drabik, Henryka Drabik. 

32. Nr30/2004 z dnia 12.05.04 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2004 roku. 

33. Nr31/2004 z dnia 18.05.04 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. 

załącznik Nr1

34. Nr32/2004 z dnia 18.05.04 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żeronicach. 

35. Nr33/2004 z dnia 18.05.04 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gminnej. 

36. Nr34/CZ-U/2004 z dnia 02.06.04 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu czynszu lokalowego wobec Pani Iwony Szymaniak zam. Wojszyce 48a. 

37. Nr35/CZ-O/2004 z dnia 02.06.04 w sprawie rozłozenia na raty zaległosci czynszu lokalowego wobec Pani Iwony Szymaniak zam. Wojszyce 48 a.

38. Nr36/2004 z dnia 03.06.04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości gminnej.   

39. Nr37/2004 z dnia 08.06.04 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2004 roku. 

40. Nr38/2004 z dnia 14.06.04 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gminnych.

41. Nr39/2004 z dnia 14.06.04 w sprawie wprowadzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie.

załącznik Nr1    

42. Nr40/2004 z dnia 30.06.04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 

43. Nr41/2004 z dnia 30.06.04 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

43. Nr42/2004 z dnia 30.06.04 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatkow budżetu gminy Bedlno na III kwartał 2004 roku.

44. Nr43/2004 z dnia 30.06.04 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2004 roku.

45. Nr44/2004 z dnia 30.06.04 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należacych do właściwości gminy. 

46. Nr45/2004 z dnia 10.07.04 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. 

47. Nr46/2004 z dnia 21.07.04 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu gminy Bedlno na 2004 rok w zakresie dochodów budżetowych. 

48. Nr47/2004 z dnia 21.07.04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 

49. Nr48/2004 z dnia 26.07.04 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską żywiołową na terenie gminy Bedlno. 

50. Nr49/2004 z dnia 28.07.04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 

51. Nr50/2004 z dnia 30.07.04 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy komisji przetargowej.

załącznik Nr1   - Regulamin pracy komisji przetargowej.      

52. Nr51/2004 z dnia 10.08.04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 

53. Nr52/2004 z dnia 16.08.04 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bedlnie. 

54. Nr53/2004 z dnia 16.08.04 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2004 roku. 

55. Nr54/2004 z dnia 17.08.04 w sprawie wprowadzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gminnego Zespołu Oświaty w Bedlnie. 

załącznik Nr1

55. Nr55/CZ-U/2004 z dnia 19.08.04 w sprawie umorzenia odestek z tytułu czynszu lokalowego wobec Pana Tomasza Włodarczyka zm. Orłów Parcel 8.

56. Nr56/2004 z dnia 14.09.04 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2004 r. 

57. Nr57/2004 z dnia 30.09.04 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu gminy Bedlno na 2004 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. 

58. Nr58/2004 z dnia 30.09.04 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. 

59. Nr61/2004 z dnia 05.10.04 w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych na dostawy,usługi i roboty budowlane w Urzedzie Gminy Bedlno. 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jankowska Dorota
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-11-24 17:05:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Jankowska Dorota
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-19 14:43:17
  • Liczba odsłon: 843
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1717085]

przewiń do góry