1.                                                                                     Bedlno, 2003.08.11.

   

   

                                      INFORMACJA

                    0 PUBLICZNYM DOSTĘPIE DO WNIOSKU O

                        WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH

                ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

   

  Stosownie do art.19 Ustawy z 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62 z póź. zm.) podaje się niniejszym do publicznej wiadomości INFORMACJĘ o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia jak poniżej:

   1. Wnioskodawca: Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego “KOLPROJEKT” SP. z o.o. Warszawa, ul. Boremlowska 40 A, działające na zlecenie PKP PLK S.A. Oddział Regionalny Warszawa, ul. Targowa 74.
   1. Przedmiot wniosku: przebudowa układu torowego wraz ze wzmocnieniem podtorza oraz usunięciem kolizji z istniejącym kablem TDK na odcinku Łowicz - Kutno linii E-20 Warszawa - Kunowice.
   2. Lokalizacja: odcinek od km 103.820 - 115.290 teren gm.Bedlno, działki nr ewid. 28, 60, 94, 140, 150,191,223, 224, 225.

  Informację o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do 02.09.2003 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno, pok. Nr 16 w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                        Wójt Gminy

                                                                               mgr inż. Krzysztof Kołach

  Rozdzielnik:

  1. tablica ogłoszeń tut. Urzędu
  2. w miejscu planowanej inwestycji
  3. strona internetowa
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejczyk Zenona
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-08-14 15:26:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Kołodziejczyk Zenona
 • Data ostatniej aktualizacji: 2003-08-14 15:38:31
 • Liczba odsłon: 459
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1716888]

przewiń do góry