Bedlno, 2003.08.11.

 

 

                                   INFORMACJA

                0 PUBLICZNYM DOSTĘPIE DO WNIOSKU O

                    WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH

              ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 

Stosownie do art.19 Ustawy z 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62 z póź. zm.) podaje się niniejszym do publicznej wiadomości INFORMACJĘ o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia jak poniżej:

  1. Wnioskodawca: Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego “KOLPROJEKT” SP. z o.o.Warszawa, ul. Boremlowska 40 A, działające na zlecenie PKP PLK S.A. Oddział Regionalny Warszawa, ul. Targowa 74.
  1. Przedmiot wniosku: przebudowa układu torowego wraz ze wzmocnieniem podtorza oraz usunięciem kolizji z istniejącym kablem TDK na odcinku Łowicz - Kutno linii E-20 Warszawa - Kunowice.
  2. Lokalizacja: odcinek od km 99.700 - 103.170 teren gm.Bedlno, działki nr ewid. 84, 104.

Informację o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do 02.09.2003 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno, pok. Nr 16 w godzinach pracy Urzędu.

                                                                    Wójt Gminy

                                                          mgr inż. Krzysztof Kołach

Rozdzielnik:

 1. tablica ogłoszeń tut. Urzędu
 2. w miejscu planowanej inwestycji
 3. strona internetowa
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejczyk Zenona
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-08-14 15:25:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Kołodziejczyk Zenona
 • Data ostatniej aktualizacji: 2003-08-14 15:25:49
 • Liczba odsłon: 485
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1716877]

przewiń do góry