SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY ds. OBRONNYCH

- Kinga Włodarczyk

tel. 24 282-17-89

kompetencje:

1. prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi

2. prowadzenie spraw wojskowych w zakresie rejestracji przedpoborowych i poborowych,

3. przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

4. planowanie formacji obrony cywilnej, w tym m.in. nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności

5. planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju ,

6. prowadzenie dokumentacji planistyczno-organizacyjnej na czas pokoju z zakresu spraw obronnych,

7. współpraca przy opracowywaniu Regulaminu Organizacyjnego na czas ,,W”

8. organizowanie wykonania przez jednostki Gminy zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

9. opracowywanie Gminnego Programu Mobilizacji Gospodarki Gminy,

10. prowadzenie dokumentacji z zakresu szczegółowego działania Szefa OC Gminy do realizacji przedsięwzięć:

 • oceny zagrożenia i zamiaru prowadzenia AR

 • ewakuacji – przyjęcia ludności

 • zabezpieczenia logistycznego

 • procesu osiągnięcia wyższych stanowisk gotowości obronnej ,

11. przygotowywanie decyzji dotyczących zajęcia na cele przejściowego zakwaterowania sił zbrojnych, budynków, pomieszczeń i terenów oraz przygotowywanie decyzji o odszkodowanie z tego tytułu

12 . prowadzenie magazynu sprzętu OC i związanej z nim dokumentacji ksiąg inwentarzowych ,

13. prowadzenie spraw planistyczno-organizacyjnych akcji kurierskiej,

14. wykonywanie obowiązków pełnomocnika do ochrony informacji niejawnych wynikających z ustawy z dnia 22.01.1999 o ochronie informacji niejawnych a w szczególności:

 • opracowanie planu ochrony informacji niejawnych Urzędu

 • realizowanie zadań ujętych w planie,

15. prowadzenie zagadnień dotyczących działalności ochotniczych straży pożarnych,

16. prowadzenie dokumentacji z zakresu działalności Komendanta Gminnego Straży Pożar owych,

17. opracowywanie programów ochrony przeciwpożarowej oraz czuwanie nad ich realizacją

18. wykonywanie obowiązków z-cy Kierownika USC

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejczyk Zenona
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-30 16:43:01
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 12:11:59
 • Liczba odsłon: 1252
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1720391]

przewiń do góry